موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است:

  • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع (کنترلی و غیرکنترلی).
  • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
  • سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز
  • سرمایه گذاری در دارایی های فیزیک، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
  • ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

.

shutterstock_159151907